Giá vàng PNJ lúc: 16:49 ngày: 10/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 16:49 ngày: 10/06/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,189,000 VNĐ 3,224,000 VNĐ
SJC 3,468,000 VNĐ 3,474,000 VNĐ
Vàng 24K 3,115,000 VNĐ 3,195,000 VNĐ
Vàng 18K 2,271,000 VNĐ 2,411,000 VNĐ
Vàng 14K 1,744,000 VNĐ 1,884,000 VNĐ