Giá vàng PNJ lúc: 9:14 ngày: 04/02/2016

Nguồn PNJ lúc: 9:14 ngày: 04/02/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,136,000 VNĐ 3,176,000 VNĐ
SJC 3,293,000 VNĐ 3,320,000 VNĐ
Vàng 24K 3,086,000 VNĐ 3,171,000 VNĐ
Vàng 18K 2,253,000 VNĐ 2,393,000 VNĐ
Vàng 14K 1,730,000 VNĐ 1,870,000 VNĐ