Giá vàng PNJ lúc: 15:44 ngày: 03/07/2015

Nguồn PNJ lúc: 15:44 ngày: 03/07/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,155,000 VND 3,190,000 VND
SJC 3,427,000 VND 3,434,000 VND
Vàng 24K 3,095,000 VND 3,175,000 VND
Vàng 18K 2,256,000 VND 2,396,000 VND
Vàng 14K 1,732,000 VND 1,872,000 VND