Giá vàng PNJ lúc: 15:17 ngày: 01/06/2016

Nguồn PNJ lúc: 15:17 ngày: 01/06/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,300,000 VNĐ 3,340,000 VNĐ
SJC 3,321,000 VNĐ 3,345,000 VNĐ
Vàng 24K 3,258,000 VNĐ 3,338,000 VNĐ
Vàng 18K 2,379,000 VNĐ 2,519,000 VNĐ
Vàng 14K 1,828,000 VNĐ 1,968,000 VNĐ