Giá vàng PNJ lúc: 10:49 ngày: 26/09/2016

Nguồn PNJ lúc: 10:49 ngày: 26/09/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,580,000 VNĐ 3,620,000 VNĐ
SJC 3,609,000 VNĐ 3,630,000 VNĐ
Vàng 24K 3,538,000 VNĐ 3,618,000 VNĐ
Vàng 18K 2,589,000 VNĐ 2,729,000 VNĐ
Vàng 14K 1,992,000 VNĐ 2,132,000 VNĐ