Giá vàng PNJ lúc: 13:15 ngày: 23/03/2016

Nguồn PNJ lúc: 13:15 ngày: 23/03/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,314,000 VNĐ 3,359,000 VNĐ
SJC 3,340,000 VNĐ 3,364,000 VNĐ
Vàng 24K 3,279,000 VNĐ 3,364,000 VNĐ
Vàng 18K 2,398,000 VNĐ 2,538,000 VNĐ
Vàng 14K 1,843,000 VNĐ 1,983,000 VNĐ