Giá vàng PNJ lúc: 9:39 ngày: 20/08/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:39 ngày: 20/08/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,136,000 VNĐ 3,176,000 VNĐ
SJC 3,390,000 VNĐ 3,455,000 VNĐ
Vàng 24K 3,080,000 VNĐ 3,160,000 VNĐ
Vàng 18K 2,245,000 VNĐ 2,385,000 VNĐ
Vàng 14K 1,724,000 VNĐ 1,864,000 VNĐ