Giá vàng PNJ lúc: 17:04 ngày: 11/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 17:04 ngày: 11/06/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,187,000 VNĐ 3,222,000 VNĐ
SJC 3,467,000 VNĐ 3,473,000 VNĐ
Vàng 24K 3,115,000 VNĐ 3,205,000 VNĐ
Vàng 18K 2,279,000 VNĐ 2,419,000 VNĐ
Vàng 14K 1,750,000 VNĐ 1,890,000 VNĐ