Giá vàng PNJ lúc: 9:22 ngày: 08/04/2016

Nguồn PNJ lúc: 9:22 ngày: 08/04/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,285,000 VNĐ 3,320,000 VNĐ
SJC 3,303,000 VNĐ 3,328,000 VNĐ
Vàng 24K 3,233,000 VNĐ 3,318,000 VNĐ
Vàng 18K 2,364,000 VNĐ 2,504,000 VNĐ
Vàng 14K 1,816,000 VNĐ 1,956,000 VNĐ