Giá vàng PNJ lúc: 14:29 ngày: 26/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 14:29 ngày: 26/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,239,000 VNĐ 3,274,000 VNĐ
SJC 3,488,000 VNĐ 3,494,000 VNĐ
Vàng 24K 3,180,000 VNĐ 3,260,000 VNĐ
Vàng 18K 2,320,000 VNĐ 2,460,000 VNĐ
Vàng 14K 1,782,000 VNĐ 1,922,000 VNĐ