Giá vàng PNJ lúc: 14:34 ngày: 12/05/2016

Nguồn PNJ lúc: 14:34 ngày: 12/05/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,361,000 VNĐ 3,401,000 VNĐ
SJC 3,382,000 VNĐ 3,402,000 VNĐ
Vàng 24K 3,320,000 VNĐ 3,400,000 VNĐ
Vàng 18K 2,425,000 VNĐ 2,565,000 VNĐ
Vàng 14K 1,864,000 VNĐ 2,004,000 VNĐ