Giá vàng PNJ lúc: 14:53 ngày: 01/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 14:53 ngày: 01/06/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,214,000 VNĐ 3,249,000 VNĐ
SJC 3,487,000 VNĐ 3,493,000 VNĐ
Vàng 24K 3,142,000 VNĐ 3,222,000 VNĐ
Vàng 18K 2,292,000 VNĐ 2,432,000 VNĐ
Vàng 14K 1,760,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ