Giá vàng PNJ lúc: 16:23 ngày: 28/04/2016

Nguồn PNJ lúc: 16:23 ngày: 28/04/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,312,000 VNĐ 3,352,000 VNĐ
SJC 3,328,000 VNĐ 3,354,000 VNĐ
Vàng 24K 3,266,000 VNĐ 3,351,000 VNĐ
Vàng 18K 2,388,000 VNĐ 2,528,000 VNĐ
Vàng 14K 1,835,000 VNĐ 1,975,000 VNĐ