Giá vàng PNJ lúc: 8:15 ngày: 22/04/2016

Nguồn PNJ lúc: 8:15 ngày: 22/04/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,305,000 VNĐ 3,345,000 VNĐ
SJC 3,322,000 VNĐ 3,347,000 VNĐ
Vàng 24K 3,259,000 VNĐ 3,344,000 VNĐ
Vàng 18K 2,383,000 VNĐ 2,523,000 VNĐ
Vàng 14K 1,831,000 VNĐ 1,971,000 VNĐ