Giá vàng PNJ lúc: 14:46 ngày: 07/09/2015

Nguồn PNJ lúc: 14:46 ngày: 07/09/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,131,000 VNĐ3,171,000 VNĐ
SJC3,392,000 VNĐ3,418,000 VNĐ
Vàng 24K3,081,000 VNĐ3,161,000 VNĐ
Vàng 18K2,246,000 VNĐ2,386,000 VNĐ
Vàng 14K1,724,000 VNĐ1,864,000 VNĐ