Giá vàng PNJ lúc: 14:46 ngày: 23/06/2016

Nguồn PNJ lúc: 14:46 ngày: 23/06/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,370,000 VNĐ 3,410,000 VNĐ
SJC 3,381,000 VNĐ 3,411,000 VNĐ
Vàng 24K 3,329,000 VNĐ 3,409,000 VNĐ
Vàng 18K 2,432,000 VNĐ 2,572,000 VNĐ
Vàng 14K 1,869,000 VNĐ 2,009,000 VNĐ