Giá vàng PNJ lúc: 9:29 ngày: 22/02/2016

Nguồn PNJ lúc: 9:29 ngày: 22/02/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,285,000 VNĐ 3,325,000 VNĐ
SJC 3,330,000 VNĐ 3,357,000 VNĐ
Vàng 24K 3,235,000 VNĐ 3,320,000 VNĐ
Vàng 18K 2,365,000 VNĐ 2,505,000 VNĐ
Vàng 14K 1,817,000 VNĐ 1,957,000 VNĐ