Giá vàng PNJ lúc: 16:35 ngày: 21/03/2016

Nguồn PNJ lúc: 16:35 ngày: 21/03/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,320,000 VNĐ 3,365,000 VNĐ
SJC 3,348,000 VNĐ 3,372,000 VNĐ
Vàng 24K 3,275,000 VNĐ 3,360,000 VNĐ
Vàng 18K 2,395,000 VNĐ 2,535,000 VNĐ
Vàng 14K 1,841,000 VNĐ 1,981,000 VNĐ