Giá vàng PNJ lúc: 14:32 ngày: 03/03/2016

Nguồn PNJ lúc: 14:32 ngày: 03/03/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,315,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ
SJC 3,336,000 VNĐ 3,361,000 VNĐ
Vàng 24K 3,270,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ
Vàng 18K 2,388,000 VNĐ 2,528,000 VNĐ
Vàng 14K 1,835,000 VNĐ 1,975,000 VNĐ