Giá vàng PNJ lúc: 9:50 ngày: 25/03/2016

Nguồn PNJ lúc: 9:50 ngày: 25/03/2016
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,294,000 VNĐ3,334,000 VNĐ
SJC3,316,000 VNĐ3,340,000 VNĐ
Vàng 24K3,245,000 VNĐ3,330,000 VNĐ
Vàng 18K2,373,000 VNĐ2,513,000 VNĐ
Vàng 14K1,823,000 VNĐ1,963,000 VNĐ