Giá vàng PNJ lúc: 10:00 ngày: 17/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 10:00 ngày: 17/06/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,185,000 VNĐ 3,220,000 VNĐ
SJC 3,465,000 VNĐ 3,471,000 VNĐ
Vàng 24K 3,120,000 VNĐ 3,200,000 VNĐ
Vàng 18K 2,275,000 VNĐ 2,415,000 VNĐ
Vàng 14K 1,747,000 VNĐ 1,887,000 VNĐ