Giá vàng PNJ lúc: 8:13 ngày: 15/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 8:13 ngày: 15/06/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,187,000 đ/chỉ 3,222,000 đ/chỉ
SJC 3,468,000 đ/chỉ 3,474,000 đ/chỉ
Vàng 24K 3,122,000 đ/chỉ 3,202,000 đ/chỉ
Vàng 18K 2,277,000 đ/chỉ 2,417,000 đ/chỉ
Vàng 14K 1,749,000 đ/chỉ 1,889,000 đ/chỉ

Ý kiến bạn đọc