Giá vàng PNJ lúc: 16:53 ngày: 15/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 16:53 ngày: 15/06/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,182,000 VNĐ 3,217,000 VNĐ
SJC 3,466,000 VNĐ 3,472,000 VNĐ
Vàng 24K 3,121,000 VNĐ 3,201,000 VNĐ
Vàng 18K 2,276,000 VNĐ 2,416,000 VNĐ
Vàng 14K 1,748,000 VNĐ 1,888,000 VNĐ