Giá vàng PNJ lúc: 9:20 ngày: 05/02/2016

Nguồn PNJ lúc: 9:20 ngày: 05/02/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,165,000 VNĐ 3,205,000 VNĐ
SJC 3,314,000 VNĐ 3,344,000 VNĐ
Vàng 24K 3,115,000 VNĐ 3,200,000 VNĐ
Vàng 18K 2,275,000 VNĐ 2,415,000 VNĐ
Vàng 14K 1,747,000 VNĐ 1,887,000 VNĐ