Giá vàng PNJ lúc: 14:27 ngày: 30/07/2015

Nguồn PNJ lúc: 14:27 ngày: 30/07/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 2,963,000 VNĐ 2,998,000 VNĐ
SJC 3,293,000 VNĐ 3,303,000 VNĐ
Vàng 24K 2,905,000 VNĐ 2,985,000 VNĐ
Vàng 18K 2,114,000 VNĐ 2,254,000 VNĐ
Vàng 14K 1,621,000 VNĐ 1,761,000 VNĐ