Giá vàng PNJ lúc: 8:12 ngày: 22/03/2016

Nguồn PNJ lúc: 8:12 ngày: 22/03/2016
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,321,000 VNĐ3,366,000 VNĐ
SJC3,352,000 VNĐ3,372,000 VNĐ
Vàng 24K3,277,000 VNĐ3,362,000 VNĐ
Vàng 18K2,397,000 VNĐ2,537,000 VNĐ
Vàng 14K1,842,000 VNĐ1,982,000 VNĐ