Giá vàng PNJ lúc: 8:12 ngày: 22/03/2016

Nguồn PNJ lúc: 8:12 ngày: 22/03/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,321,000 VNĐ 3,366,000 VNĐ
SJC 3,352,000 VNĐ 3,372,000 VNĐ
Vàng 24K 3,277,000 VNĐ 3,362,000 VNĐ
Vàng 18K 2,397,000 VNĐ 2,537,000 VNĐ
Vàng 14K 1,842,000 VNĐ 1,982,000 VNĐ