Giá vàng PNJ lúc: 15:45 ngày: 19/04/2016

Nguồn PNJ lúc: 15:45 ngày: 19/04/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,295,000 VNĐ 3,335,000 VNĐ
SJC 3,312,000 VNĐ 3,337,000 VNĐ
Vàng 24K 3,249,000 VNĐ 3,334,000 VNĐ
Vàng 18K 2,376,000 VNĐ 2,516,000 VNĐ
Vàng 14K 1,825,000 VNĐ 1,965,000 VNĐ