Giá vàng PNJ lúc: 17:14 ngày: 14/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 17:14 ngày: 14/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,237,000 VNĐ 3,277,000 VNĐ
SJC 3,504,000 VNĐ 3,510,000 VNĐ
Vàng 24K 3,175,000 VNĐ 3,255,000 VNĐ
Vàng 18K 2,316,000 VNĐ 2,456,000 VNĐ
Vàng 14K 1,779,000 VNĐ 1,919,000 VNĐ