Giá vàng PNJ lúc: 15:55 ngày: 13/07/2015

Nguồn PNJ lúc: 15:55 ngày: 13/07/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,130,000 VNĐ 3,165,000 VNĐ
SJC 3,393,000 VNĐ 3,400,000 VNĐ
Vàng 24K 3,065,000 VNĐ 3,145,000 VNĐ
Vàng 18K 2,234,000 VNĐ 2,374,000 VNĐ
Vàng 14K 1,715,000 VNĐ 1,855,000 VNĐ