Giá vàng PNJ lúc: 9:44 ngày: 05/08/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:44 ngày: 05/08/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 2,955,000 VNĐ 2,990,000 VNĐ
SJC 3,282,000 VNĐ 3,294,000 VNĐ
Vàng 24K 2,908,000 VNĐ 2,988,000 VNĐ
Vàng 18K 2,116,000 VNĐ 2,256,000 VNĐ
Vàng 14K 1,623,000 VNĐ 1,763,000 VNĐ