Giá vàng PNJ lúc: 15:04 ngày: 21/04/2016

Nguồn PNJ lúc: 15:04 ngày: 21/04/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,310,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ
SJC 3,328,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ
Vàng 24K 3,263,000 VNĐ 3,348,000 VNĐ
Vàng 18K 2,386,000 VNĐ 2,526,000 VNĐ
Vàng 14K 1,834,000 VNĐ 1,974,000 VNĐ