Giá vàng PNJ lúc: 13:45 ngày: 10/08/2015

Nguồn PNJ lúc: 13:45 ngày: 10/08/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 2,975,000 VNĐ 3,010,000 VNĐ
SJC 3,279,000 VNĐ 3,291,000 VNĐ
Vàng 24K 2,910,000 VNĐ 2,990,000 VNĐ
Vàng 18K 2,118,000 VNĐ 2,257,000 VNĐ
Vàng 14K 1,624,000 VNĐ 1,764,000 VNĐ