Giá vàng PNJ lúc: 10:03 ngày: 06/05/2016

Nguồn PNJ lúc: 10:03 ngày: 06/05/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,364,000 VNĐ 3,404,000 VNĐ
SJC 3,384,000 VNĐ 3,405,000 VNĐ
Vàng 24K 3,319,000 VNĐ 3,399,000 VNĐ
Vàng 18K 2,424,000 VNĐ 2,564,000 VNĐ
Vàng 14K 1,863,000 VNĐ 2,003,000 VNĐ