Giá vàng PNJ lúc: 9:09 ngày: 02/04/2016

Nguồn PNJ lúc: 9:09 ngày: 02/04/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,274,000 VNĐ 3,314,000 VNĐ
SJC 3,303,000 VNĐ 3,328,000 VNĐ
Vàng 24K 3,225,000 VNĐ 3,310,000 VNĐ
Vàng 18K 2,358,000 VNĐ 2,498,000 VNĐ
Vàng 14K 1,811,000 VNĐ 1,951,000 VNĐ