Giá vàng PNJ lúc: 13:40 ngày: 25/09/2015

Nguồn PNJ lúc: 13:40 ngày: 25/09/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,159,000 VNĐ 3,199,000 VNĐ
SJC 3,395,000 VNĐ 3,417,000 VNĐ
Vàng 24K 3,112,000 VNĐ 3,192,000 VNĐ
Vàng 18K 2,269,000 VNĐ 2,409,000 VNĐ
Vàng 14K 1,742,000 VNĐ 1,882,000 VNĐ