Giá vàng PNJ lúc: 13:35 ngày: 23/05/2016

Nguồn PNJ lúc: 13:35 ngày: 23/05/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,353,000 VNĐ 3,393,000 VNĐ
SJC 3,370,000 VNĐ 3,394,000 VNĐ
Vàng 24K 3,312,000 VNĐ 3,392,000 VNĐ
Vàng 18K 2,419,000 VNĐ 2,559,000 VNĐ
Vàng 14K 1,859,000 VNĐ 1,999,000 VNĐ