Giá vàng PNJ lúc: 9:11 ngày: 04/04/2016

Nguồn PNJ lúc: 9:11 ngày: 04/04/2016
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,271,000 VNĐ3,311,000 VNĐ
SJC3,300,000 VNĐ3,324,000 VNĐ
Vàng 24K3,221,000 VNĐ3,306,000 VNĐ
Vàng 18K2,355,000 VNĐ2,495,000 VNĐ
Vàng 14K1,809,000 VNĐ1,949,000 VNĐ