Giá vàng PNJ lúc: 9:11 ngày: 04/04/2016

Nguồn PNJ lúc: 9:11 ngày: 04/04/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,271,000 VNĐ 3,311,000 VNĐ
SJC 3,300,000 VNĐ 3,324,000 VNĐ
Vàng 24K 3,221,000 VNĐ 3,306,000 VNĐ
Vàng 18K 2,355,000 VNĐ 2,495,000 VNĐ
Vàng 14K 1,809,000 VNĐ 1,949,000 VNĐ