Giá vàng PNJ lúc: 9:08 ngày: 18/03/2016

Nguồn PNJ lúc: 9:08 ngày: 18/03/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,344,000 VNĐ 3,389,000 VNĐ
SJC 3,367,000 VNĐ 3,395,000 VNĐ
Vàng 24K 3,300,000 VNĐ 3,385,000 VNĐ
Vàng 18K 2,414,000 VNĐ 2,554,000 VNĐ
Vàng 14K 1,855,000 VNĐ 1,995,000 VNĐ