Giá vàng PNJ lúc: 16:01 ngày: 09/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 16:01 ngày: 09/06/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,186,000 VNĐ 3,221,000 VNĐ
SJC 3,470,000 VNĐ 3,476,000 VNĐ
Vàng 24K 3,113,000 VNĐ 3,193,000 VNĐ
Vàng 18K 2,270,000 VNĐ 2,410,000 VNĐ
Vàng 14K 1,743,000 VNĐ 1,883,000 VNĐ