Giá vàng PNJ lúc: 15:57 ngày: 04/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 15:57 ngày: 04/06/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,201,000 VNĐ 3,236,000 VNĐ
SJC 3,482,000 VNĐ 3,488,000 VNĐ
Vàng 24K 3,145,000 VNĐ 3,225,000 VNĐ
Vàng 18K 2,294,000 VNĐ 2,434,000 VNĐ
Vàng 14K 1,762,000 VNĐ 1,902,000 VNĐ