Giá vàng PNJ lúc: 16:24 ngày: 15/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 16:24 ngày: 15/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,241,000 VNĐ 3,281,000 VNĐ
SJC 3,502,000 VNĐ 3,508,000 VNĐ
Vàng 24K 3,177,000 VNĐ 3,257,000 VNĐ
Vàng 18K 2,318,000 VNĐ 2,458,000 VNĐ
Vàng 14K 1,780,000 VNĐ 1,920,000 VNĐ