Giá vàng PNJ lúc: 16:05 ngày: 11/09/2015

Nguồn PNJ lúc: 16:05 ngày: 11/09/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,094,000 VNĐ 3,134,000 VNĐ
SJC 3,393,000 VNĐ 3,413,000 VNĐ
Vàng 24K 3,047,000 VNĐ 3,127,000 VNĐ
Vàng 18K 2,220,000 VNĐ 2,360,000 VNĐ
Vàng 14K 1,704,000 VNĐ 1,844,000 VNĐ