Giá vàng PNJ lúc: 15:57 ngày: 08/07/2015

Nguồn PNJ lúc: 15:57 ngày: 08/07/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,120,000 VND 3,155,000 VND
SJC 3,405,000 VND 3,413,000 VND
Vàng 24K 3,077,000 VND 3,157,000 VND
Vàng 18K 2,243,000 VND 2,383,000 VND
Vàng 14K 1,722,000 VND 1,862,000 VND