Giá vàng PNJ lúc: 15:52 ngày: 17/07/2015

Nguồn PNJ lúc: 15:52 ngày: 17/07/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,098,000 VNĐ 3,133,000 VNĐ
SJC 3,323,000 VNĐ 3,348,000 VNĐ
Vàng 24K 3,038,000 VNĐ 3,118,000 VNĐ
Vàng 18K 2,214,000 VNĐ 2,354,000 VNĐ
Vàng 14K 1,699,000 VNĐ 1,839,000 VNĐ