Giá vàng PNJ lúc: 9:16 ngày: 03/11/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:16 ngày: 03/11/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,110,000 VNĐ 3,145,000 VNĐ
SJC 3,353,000 VNĐ 3,375,000 VNĐ
Vàng 24K 3,077,000 VNĐ 3,142,000 VNĐ
Vàng 18K 2,232,000 VNĐ 2,372,000 VNĐ
Vàng 14K 1,713,000 VNĐ 1,853,000 VNĐ