Giá vàng PNJ lúc: 15:17 ngày: 03/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 15:17 ngày: 03/06/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,217,000 VNĐ 3,252,000 VNĐ
SJC 3,488,000 VNĐ 3,494,000 VNĐ
Vàng 24K 3,145,000 VNĐ 3,225,000 VNĐ
Vàng 18K 2,294,000 VNĐ 2,434,000 VNĐ
Vàng 14K 1,762,000 VNĐ 1,902,000 VNĐ