Giá vàng PNJ lúc: 14:58 ngày: 17/09/2015

Nguồn PNJ lúc: 14:58 ngày: 17/09/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,109,000 VNĐ 3,149,000 VNĐ
SJC 3,398,000 VNĐ 3,418,000 VNĐ
Vàng 24K 3,056,000 VNĐ 3,136,000 VNĐ
Vàng 18K 2,227,000 VNĐ 2,367,000 VNĐ
Vàng 14K 1,710,000 VNĐ 1,850,000 VNĐ