Giá vàng PNJ lúc: 9:05 ngày: 07/08/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:05 ngày: 07/08/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 2,958,000 VNĐ 2,993,000 VNĐ
SJC 3,278,000 VNĐ 3,290,000 VNĐ
Vàng 24K 2,900,000 VNĐ 2,980,000 VNĐ
Vàng 18K 2,110,000 VNĐ 2,250,000 VNĐ
Vàng 14K 1,618,000 VNĐ 1,758,000 VNĐ