Giá vàng PNJ lúc: 14:32 ngày: 27/04/2015

Nguồn PNJ lúc: 14:32 ngày: 27/04/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 31,830 VNĐ 32,230 VNĐ
SJC 34,980 VNĐ 35,070 VNĐ
Vàng 24K 31,200 VNĐ 32,000 VNĐ
Vàng 18K 22,290 VNĐ 23,690 VNĐ
Vàng 14K 17,110 VNĐ 18,510 VNĐ