Giá vàng PNJ lúc: 9:24 ngày: 29/01/2016

Nguồn PNJ lúc: 9:24 ngày: 29/01/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,073,000 VNĐ 3,113,000 VNĐ
SJC 3,264,000 VNĐ 3,291,000 VNĐ
Vàng 24K 3,023,000 VNĐ 3,108,000 VNĐ
Vàng 18K 2,206,000 VNĐ 2,346,000 VNĐ
Vàng 14K 1,693,000 VNĐ 1,833,000 VNĐ